xalta

xalta
is. Heyvanların (əsasən itin) boynuna keçirilən qayış; boyun halqası. Axırda ayı dartınıb xaltanı başından çıxartdı və ildırım kimi özünü Yusifin üstünə atdı. S. S. A.. Atı qolbənd eləyən Sarı İmaməli xaldar tulanın xaltasından bərk-bərk yapışmışdı. S. R..
◊ Başına (boynuna) xalta salmaq (keçirmək) – 1) özünə tabe etmək, öz itaəti altına almaq. Keçirdik öz əlimizlə; Boynumuzu biz xaltaya; Sap olmadıq bir baltaya. B. Vahabzadə; 2) tez, vaxtından əvvəl evlənən adama zarafatla söylənən ifadə. Nə tez başına xalta saldın? – <Xəlil Pərvizə:> Hamı sənin kimi başına vaxtsız xalta salmaz ki. . . Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • xalta — exalta …   Dictionnaire des rimes

  • xış — I (Borçalı) ətrafına ucu şiş dəmir və ya mıx bərkidilmiş xalta. – Xış çovan itində olor ki, canavarı yaralasın II (Çənbərək) daş duz qırıntıları. – Bir dağarcıx xış varıdı, kirkirədə döydü Qaravajı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ismət — ə. 1) boyunbağı, boyunluq; 2) xalta, gərdənlik; 3) həmail ə. 1) məsumluq, günahsızlıq; 2) namus, iffət; 3) mühafizə, himayə, qoruma; 4) toxunulmazlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • paləhəng — f. 1) xalta, boyunluq; 2) m. əlaqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmsik — 1. is. İtin boynuna bağlanan ip, xalta. <Güləli> . . Ala iti kəmsiyindən açıb yanına aldı, ulu babasından qalan çaxmaqlı tüfəngi də çiyninə saldı. S. R.. ◊ Kəmsiyini çeynəmək (gəmirmək) – hirsindən boğulmaq, son dərəcə hirslənmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaltalamaq — f. 1. Boynuna xalta keçirmək. İtin boynunu xaltalamaq. 2. məc. Özünə tabe etmək, öz itaətində saxlamaq. <Nurcahan:> Mən də Nurcahanam, sənin kimiləri çox xaltalamışam, ay it! N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaltalı — sif. Boynunda xalta olan. Xaltalı it …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xılta — bax xalta. Ova aparılan bu tazıların boynunda xılta olardı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”